С какво ще съм ви полезна?


Здравейте!


Казвам се Ина Валериева. Аз съм психолог и психотерапевт. Обичам работата си и я приемам за свое призвание. Силно вярвам, че добрият терапевт помага най-напред с душата си и след това със знанията и опита, които е придобил. Приемам с благодарност и отговорност доверието, което ми гласуват хората. Посрещам всеки човек с неговата неповторима индивидуалност, талант и лична история.

Като неорайхиански психотерапевт разглеждам здравето като единство между психическото и физическото благосъстояние.Всички ние имаме своите трудности в различни житейски ситуации и взаимоотношения. Целта на психотерапията е човек да открие и приеме себе си, да разшири характеровите си лимити, да освети травматичните събития в живота си и така – вече по-енергичен и цялостен, да оценя правилно заобикалящата го среда, да има по-пълноценен живот и да прави верните за него избори. Себепознанието е най-прекият път към възможността да изживяваме себе си в пълнота и щастие.

Излизането от зоната на комфорт е важна и необходима крачка към себеоткриването. Ще бъда до вас, докато извървявате този път, и ще ви подкрепям с уважение и разбиране. Ще ви насочвам при осъзнаването на важните за вас ценности. Срещите ни ще се осъществяват в среда на искреност и приемане, като загърбваме обществени роли, статуси, нагласи и оценки.

Вярвам, че има живот преди и след терапията и е въпрос на личен избор дали ще подарим на себе си това изживяване.Самата пещера, в която се страхуваш да влезеш, се оказва източникът на онова, което търсиш!

Джоузеф Камбъл