• Срещата с психолога и/или психотерапевта е за всеки!

  Приет и подкрепен в защитена среда, каквото е пространството в кабинета на психотерапевта, там всеки има възможност да се обърне към себе си и да анализира моделите си на поведение, които възпрепятстват пътя му към щастлив живот. Кабинетът на психотерапевта представлява своеобразна защитена среда. И в нея всеки, който желае да се обърне към себе си, иска да разбере моделите си на поведение, да преодолее пречките по пътя си към щастлив и успешен живот, може да бъде приет такъв, какъвто е, да бъде подкрепен емоционално и най-важното – да получи напълно професионална помощ. Всички имаме своите трудности в личните си житейски ситуации и взаимоотношения. Целта на психотерапията е човек да…

 • Прекомерната майчина любов

  “Майчината любов е блаженство и мир. Тя не се купува, няма нужда и да бъде заслужена. Когато я има, е благословия, но ако я няма – сякаш цялата красота е изчезнала от живота“. Ерих Фром! Майчината любов е чиста, силна и всеотдайна! Тя е даваща и хранеща, лекуваща и спасяваща… Свята е! Възпявана е в песни, книги и филми. Възможно ли е обаче майчината любов да има и такова свое проявление, което да вреди както на родителя, така и на детето? Да, когато е прекомерна, тя често поражда страдания! Кога говорим за прекалено силна майчина любов? Тогава, когато любовта към децата е по-силна от любовта към себе си и към…

 • Модели на нехармонични партньорски взаимоотношения

  Съществува вярването, че да срещнеш подходящия партньор, е въпрос на късмет, на шанс. В действителност това е работа на нашето подсъзнание, на вътрешното ни дете, което избира в кого да се влюбим на базата на изградените от него настройки за любов. Много често детето у нас се опитва чрез настоящите ни партньори да разреши конфликти от детството, свързани с единия или и с двамата родители. Обикновено си мислим, че за трудностите в нашите връзки вина има партньорът: „той е виновен (тя е виновна) за…“. Склонни сме да търсим причините за собственото си нещастие в другия, но те почти никога не са у него. Те са наслоени във „филтъра“, който сме…

 • 5 чувства, които карат един мъж да избере жената

  За каква жена мъжете избират да се оженят? Те могат да се срещат с различни, но какви чувства трябва да ги накарат да се отдадат на една и единствена?  Трябва да разбирате емоционалния  свят на мъжа. Да, мъжете имат емоции. Чувствата на мъжа са основният фактор при избора на жена, с която той ще бъде готов да сподели живота си Емпатия Ако можете да му съчувствате, ако можете да се поставите на негово място, ако си представяте какъв е животът му и го обичате въз основа на това, той ще ви избере. Не просто мислене: „Уау, той е толкова невероятен“, но и така: „Леле, трябва да му е толкова трудно. Наистина уважавам колко много…

 • Психология и чувства

  Професионален практикуващ и изследовател, участващ в дисциплината се нарича психолог. Психолозите могат да бъдат класифицирани като социални, поведенчески и когнитивни учени. Някои от тях се опитват да разберат ролята на психичните функции в индивидуалното и социалното поведение. Освен това други изследват физиологичните и биологичните процеси, които са в основата на когнитивните функции и поведения. Психолозите изследват поведението и психичните процеси, включително възприятие, познание, внимание, емоции, интелигентност, субективни преживявания, мотивация, функциониране на мозъка и човешката личност. Интересите на психолозите се разпростират върху междуличностните отношения, психологическата устойчивост, устойчивостта на семейството и други области в социалната психология. Психолозите също разглеждат несъзнателния ум. Изследователските психолози използват емпирични методи, за да направят извод за причинно-следствени…

 • Не взимайте отговорни решения под стрес

  Ново проучване на университета в Станфорд показа, че хората в състояние на стрес губят способността си да разработят стабилен план за действие, както и изпитват затруднения при вземането на решения въз основа на паметта. Ето защо поведението в стресови ситуации става толкова импулсивно – остават само емоции, всички внимателно изчислени планове излитат от главата и не е по-лесно да измислят нови. Използваме паметта не само за да се проектираме обратно в миналото, но и да проектираме себе си в бъдещето когато планираме. Стресът може да ви лиши от способността ви да разчитате на когнитивните системи, които са в основата на паметта и целенасоченото поведение, които ви позволяват да решавате проблемите по-бързо и по-ефективно“, обяснява Антъни Вагнер, старши автор…