Срещата с психолога и/или психотерапевта е за всеки!

Приет и подкрепен в защитена среда, каквото е пространството в кабинета на психотерапевта, там всеки има възможност да се обърне към себе си и да анализира моделите си на поведение, които възпрепятстват пътя му към щастлив живот.

Кабинетът на психотерапевта представлява своеобразна защитена среда. И в нея всеки, който желае да се обърне към себе си, иска да разбере моделите си на поведение, да преодолее пречките по пътя си към щастлив и успешен живот, може да бъде приет такъв, какъвто е, да бъде подкрепен емоционално и най-важното – да получи напълно професионална помощ.

Всички имаме своите трудности в личните си житейски ситуации и взаимоотношения. Целта на психотерапията е човек да получи знания за себеоткриване, себеприемане и себеобичане. Така той ще може да разшири собствените си характерови лимити и да осмисли стресовите и болезнени събития в ежедневието си. И вече по-енергичен, мотивиран и целенасочен ще оценява по-прецизно заобикалящата го среда, ще има по-пълноценен и хармоничен живот и ще съумява да прави правилните за него избори.

Себепознанието предлага най-добрите възможности за себеизживяване в пълнота и щастие. А психотерапията е най-сигурният път към самоусъвършенстването, най-безболезненият начин за изработване на умения за взимане на безгрешни решения, за осъзнаване на житейски истини.

Посредством психотерапевтичната работа човек се освобождава от ненужните си емоционални товари, научава нови модели и поведения за справяне, открива автентичния си Аз-образ, свързва се с истинските си чувства и потребности, развива умения за пълноценно общуване, придобива зряло и осъзнато отношение към всичко случващо се в живота му и най-вече – повишава себеоценката си и вярата в собствените си възможности.

В среда на доверие, приемане и пълна конфиденциалност всеки може да излекува травматичните събития, които са се случили в живота му, изтощават го енергийно и не му позволяват да реализира в живота си онова, за което мечтае.

Аз специализирам Неорайхианска аналитична психотерапия и в практиката си използвам основно „Терапия на петте движения“. Тя е насочена към постигане на вътрешна хармония както със себе си, така и с околния свят. Това е холистичен метод, който разглежда човека в неговата цялост. Чрез него се възстановяват редица вродени умения: да помолим за помощ, да се отстояваме, да поставяме граници, да привличаме към себе си, да планираме. И на базата на правилната преценка на реалната ситуация да избираме кое от тези поведения да използваме.

Вярвам, че има живот преди и след терапията и е въпрос на личен избор дали ще подарим на себе си това изживяване!

www.inavalerieva.com

Тел. за контакт: 0885 96 99 62