• Срещата с психолога и/или психотерапевта е за всеки!

    Приет и подкрепен в защитена среда, каквото е пространството в кабинета на психотерапевта, там всеки има възможност да се обърне към себе си и да анализира моделите си на поведение, които възпрепятстват пътя му към щастлив живот. Кабинетът на психотерапевта представлява своеобразна защитена среда. И в нея всеки, който желае да се обърне към себе си, иска да разбере моделите си на поведение, да преодолее пречките по пътя си към щастлив и успешен живот, може да бъде приет такъв, какъвто е, да бъде подкрепен емоционално и най-важното – да получи напълно професионална помощ. Всички имаме своите трудности в личните си житейски ситуации и взаимоотношения. Целта на психотерапията е човек да…

  • Прекомерната майчина любов

    “Майчината любов е блаженство и мир. Тя не се купува, няма нужда и да бъде заслужена. Когато я има, е благословия, но ако я няма – сякаш цялата красота е изчезнала от живота“. Ерих Фром! Майчината любов е чиста, силна и всеотдайна! Тя е даваща и хранеща, лекуваща и спасяваща… Свята е! Възпявана е в песни, книги и филми. Възможно ли е обаче майчината любов да има и такова свое проявление, което да вреди както на родителя, така и на детето? Да, когато е прекомерна, тя често поражда страдания! Кога говорим за прекалено силна майчина любов? Тогава, когато любовта към децата е по-силна от любовта към себе си и към…

  • Модели на нехармонични партньорски взаимоотношения

    Съществува вярването, че да срещнеш подходящия партньор, е въпрос на късмет, на шанс. В действителност това е работа на нашето подсъзнание, на вътрешното ни дете, което избира в кого да се влюбим на базата на изградените от него настройки за любов. Много често детето у нас се опитва чрез настоящите ни партньори да разреши конфликти от детството, свързани с единия или и с двамата родители. Обикновено си мислим, че за трудностите в нашите връзки вина има партньорът: „той е виновен (тя е виновна) за…“. Склонни сме да търсим причините за собственото си нещастие в другия, но те почти никога не са у него. Те са наслоени във „филтъра“, който сме…